Зворотний зв'язок

Поняття інновацій як об’єкту інвестиційного менеджменту. Види інновацій за сферами застосування та етапами НТП. Комплексний класифікатор інновацій Специфіка інвестування у інноваційну діяльність. Сутність та напрямки проектного аналізу інноваційної форми

Поняття інновацій як об’єкту інвестиційного менеджменту. Види інновацій за сферами застосування та етапами НТП. Комплексний класифікатор інновацій

Специфіка інвестування у інноваційну діяльність. Сутність та напрямки проектного аналізу інноваційної форми інвестицій

1. Основні принципи інноваційного інвестування науково-технічних досліджень.

Поняття “інновація” є синонімом нововведення і може використовуватися поряд з ним. Інновація визначається як творчий процес у вигляді створення нових споживчих вартостей, застосування яких вимагає, щоби користувачі змінили звичайні стереотипи діяльності, свої навички. При цьому найважливішою ознакою інновацій виступає новітність споживчих властивостей продукту. Технічна новизна у даному разі відіграє другорядну роль. Таким чином, поняття інновації розповсюджується на новий продукт або послугу, спосіб їх виробництва, нововведення у фінансовій, науково-дослідницькій та інших сферах, будь яке вдосконалення, яке забезпечує економію витрат або створює умови для такої економії.

Комплексний характер інновацій, їх багатобічність та різноманітність сфер і способів використання вимагають розробки їх класифікації. Нижче наведений класифікатор інновацій, використання якого дозволяє оцінити їх повніше, об’єктивніше, комплексно визначати результативність та спрямованість інноваційного процесу.

Слід зупинитися на кількох видах інновацій, що розрізняються за сферами застосування та етапами НТП:

-технічні – з’являються зазвичай у виробництві продуктів з новими, покращеними якостями;

-технологічні – виникають при застосуванні вдосконалених способів виготовлення продукції;

-організаційно-управлінські – пов’язані перед усім з процесами оптимальної організації виробництва, транспорту, збуту і постачання;

-інформаційні – вирішують задачі організації раціональних інформаційних потоків у сфері науково-технічної і інноваційної діяльності, підвищення достовірності і оперативності одержання інформації;

-соціальні – спрямовані на покращення умов праці, вирішення проблем охорони здоров’я, освіти, культури.

Класифікація інноваційпп. Класифікаційна ознакаКласифікаційні групи інновацій

1 Сфери застосування інноваційУправлінська, організаційна, соціальна, промислова тощо

2 Етапи НТП, результатом яких стали інноваціїНаукові, технічні, технологічні, конструкторські, виробничі, інформаційні

3 Ступінь інтенсивності інновацій“бум”, рівномірна, слабка, масова

4 Темпи здійснення інноваційШвидкі, уповільнені, затухаючі, зростаючі, стрибкоподібні

5 Масштаби інноваційТрансконтинентальні, транснаціональні, регіональні, крупні, середні, дрібні

6 Результативність інноваційВисока, низька, стабільна

7 Ефективність інноваційЕкономічна, соціальна, екологічна, інтегральна


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.
Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат