Зворотний зв'язок

Інвестиційний менеджмент: основи управління фінансовими інвестиціями

Основні фондові інструменти ринку цінних паперів України та їх якості.

Принципи, показники та методи оцінки інвестиційних якостей фондових інструментів. Форми рейтингової оцінки інвестиційних якостей акцій, облігацій та інших цінних паперів.

Україна у міжнародних рейтингах оцінки інвестиційної привабливості.

1. Характеристика інвестиційних якостей окремих інструментів фінансового ринку.

Різноманітність інструментів фондового ринку визначає необхідність оцінки їх інвестиційних якостей. В процесі такої оцінки повинні бути враховані особливості випуску і обертання окремих цінних паперів в Україні, рівень їх безпеки та прибутковості ступінь ліквідності та інші фактори. З позицій інвесторів, на наш погляд, у даний час і у найближчій перспективі для фінансових інвестицій найбільший інтерес являють наступні інструменти фондового ринку:

-акції;

-облігації;

-ощадні сертифікати;

-інвестиційні сертифікати.

Нижче наведені основні характеристик акцій та облігацій у порівнянні:

ХарактеристикаАкціяОблігація

1.Визначення, суть.Це цінний папір без установленого строку обігу, що

засвідчує до¬льову участь у статутному фонді акціонерного

товариства, підтверд¬жує членство в акціонерному товаристві та

право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на

одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь

у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства.

Це:

- довгострокове фінансування затрат емітента тримачами акцій.Це цінний папір, що засвідчує внесення його власником

грошових коштів і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому

номінальну вартість цього цінного паперу в передбачений в ньому

строк з виплатою фіксованого процента ( якщо інше не передбачено

умовами випуску).


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.


Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат