Зворотний зв'язок

Методи одержання та очистки колоїдних розчинів

В результаті швидкого обертання валу кусочки попереднього роздрібненьо речовини, загруженого разом з рідиною і стабілізатором в млин, ударяються з великою силою о виступи і попасті, розбиваючи при цьому на дрібні частинки. З допомогою таких млинів можуть бути одержані тонкоодисперсні фармацевтичні препарати, какао, краски і др.

Ультразвуковий метод.

Для подрібнення речовин в послідній час все частіше використовують ультразвуковий метод. Механізм дії ультразвуків складний і поки-що мало вивчений.

Передбачають що подрібнення зважуваних частин проходить під дією звукової хвилі в рідині в силу створення місцевих швидко змінювальних стискань і розширень системи, що супроводжується появленням розриваючих сил, ведучих до подрібнення речовин. З допомогою ультразвукового методу можна роздрібнювати різні речовини: графік сірку, краски, ртуть, свинець, цинк, крохмаль і др.

Метод пептизації

Пептизація являється скороченою назвою від слова «пептінізація» зарпопнований Гремом для позначення процесів переходу речовини із стану гель в золь під впливом поптизаторів диспергіруючих засобів. Термін пептизації виник по аналогії з процесом розчеплення білка ферментом пепсином на пептони.

Пептизації в основному підлягають рихло з’єднаних і добре гідратіровані осадки гідроокисів металів напримір AL(ОН)3, Fe(ОН)3 і другі, тоді як щільні осадки міді, срібла і других металів не пептизіруються.

Пептізаторами являються головним образом електроліти, які допомагають дезагригації осадків.

В якості ілюстрації можна привести одержання золя гідроокисі Fe(ОН)3 при дії осадок невеликою кількістю розчину Fe CL3, взяту в якості поптизатора, або одержання золя берлінської лазурі щавелевої кислоти.

Метод розчинення.Цей метод може бути використаний для одержання розчинів високомолекулярних речовин із твердих полімерів, шляхом діспергіровання їх в відповідних розчинах, як наприклад при розчиненні в воді крохмалю, гумміарабіка, желатина, сухого білку і др.

Б.Конденсаційні методи

В основі більшості конденсаційних методів одержання колоїдних розчинів лежать різновидні зімічні реакції: окислення. Востановлення, реакція обмінного розпаду і др. Метод окислення. При цьому методі в результаті реакції окислення можуть бути одержані колоїдні розчини, напр.:

2Н2S + SO2 → 2S + 2H2O

Утворюються атоми нейтральної сірки потім конденсують в колоїдні частинки сірки.

Метод установлення

Реакція установлення лежить в основі одного із найбільш використовуваних хімічних методів одержання колоїдних розчинів. Установлення – це реакція приєднання електронів іонами, які перетворюються потім в атоми, конденсуються в колоїдні частинки.

В якості відновника звичайно використовуються речовини володіючими слабими відновлюваними якостями, як наприклад: формалін, танін і др.

Наприклад реакція установлення золота і срібла


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.
Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат