Зворотний зв'язок

Аудит господарських операцій в умовах функціонування АРМ бухгалтера

При проведення аналізу даних такого балансу підприємства такі показники, як розміщення і використання коштів підприємства, платоспро-можності, забеспечення власними оборотними коштами, складу власних і позичених джерел формування, набувають розмірів, які ніяк не можна порівняти з оптимальними, теоритичними рівнями.

Для проведення експрес-аудиту, аналізу фінансово-майнового стану підприємства потрібно мати реальну оцінку і ретельно перевірити не тільки дані синтетичного обліку, але й аналітичного, а інколи і первинні документи.

Наведемо дані балансу підприємства до проведення аудиторської перевірки за станом на перше січня 1998 року. При проведенні аудиторської перевірки виявлено:

табл.2.4

Баланс підприємства на 1 січня 1998 року

Рядок 180 “Розрахунки з дебіторами за товари, роботи і послуги, не сплачені в строк” містить заборгованість більше 1 року у розмірі 1834.0тис.грн.

Рядок 240 “Розрахунки з іншими дебіторами” - заборгованість за продане незавершене будівництво у розмірі 1500.0тис.грн.

По рядку 230 “Розрахунки з дочірніми підприємствами” показано звернуте сальдо по субрахунках “Розрахунки за поточними операціями” - 8520.2тис.грн. (дебетове) та субрахунку “Розрахунки за виділеними коштами” - 8520.0тис.грн. (кредитове).Рядок 310 “Інші оборотні активи” містить використання прибутку звітнього року (рах.81) - 1433.4тис.грн. та витрати , не перекриті коштами фон-дів спеціального призначення - 2050.0тис.грн.

Провівши перегрупування сум, можна визначити реальні підсумки розділів балансу:

По активу: По пасиву:

рядок 070 - 8525.7 рядок 490 - 5513.4

150 - 2071.2 495 - 10542.1

320 - 11909.9 530 -----------

330 - 22506.8 750 - 11964.7

760 - 22506.8

Вносимо зміни в баланс:

табл.2.5

Скоригований баланс підприємства на 1 січня 1998 року

При проведенні аналізу фінансового стану підприємства за даними балансу підприємства до і після аудиторської перевірки наочно видно (табл.2.6), які значні відхилення є по окремих коефіцієнтах (див. позиції 1, 3, 5, 6, 7, 10), що призводить до фальсіфікації при оцінці діяльності підприємства. (див. табл.2.6)

Значення показників платоспроможності та фінансової сталості, як свідчать дані в таблиці, значно різняться, і тлумачення фінансово-майнового стану підприємства відрізняються в оцінці. На мою думку, робота бухгалтера має бути спрямована на забеспечення вихідної інформації, яка була б реальна і достовірна, могла задовольнити зовнішнього користувача.


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.


Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат