Зворотний зв'язок

Аудит господарських операцій в умовах функціонування АРМ бухгалтера

2. Платіжні доручення і вимоги, рахунки, пред`явлені на оплату, акти прийомки виконаних робіт (джерела інформації для формування записів в журналі-ордері №6 і №10/1);

3. Товаро-транспортні накладні (джерело формування відомості №6, яка в свою чергу є джерелом інформації для записів в журналі-ордері №6);

4. Акти прийомки виконаних робіт, звіти про списання будівельних матеріалів на виробництво, накази: про прийом на роботу, про перевід на іншу роботу, про припинення трудової угоди, табель обліку робочого часу і розрахунку заробітної плати, розрахункові, розрахунково-платіжні, платіжні відомості, особові рахунки - джерела лювальної таблиці РТ-5 “Зведення заробітної плати за її складом і категоріями працівників” і “Зведення даних по розрахунках з робітниками і службовцями”, розроблювальної таблиці РТ-2 “Розподіл заробітної плати і матеріалів”, які використовуються для формування журналу-ордеру №10, №10/1;

5. Реєстри, платіжні відомості, листи-розшифровки, які об`єднують інфор-мацію, яка знаходиться в актах прийомки ТМЦ, в накладних на відпуск матеріалів, в актах списання ТМЦ - джерело інформації для формування відо-мості №10, 10/1, а звідси і для формування журналу-ордеру №10, 10/1, 11;

6. Акти вводу в експлуатацію основних засобів, акти ліквідації основних засобів тощо - джерело інформації для запису в картках обліку основних засобів і зведених картках обліку основних засобів. Вони служать джерелом інформації при складанні розроблювальної таблиці №7 “Розрахунок амортизації основних засобів”, яка використовується для формування даних журналу-ордеру №13;

7. Акти прийомки виконаних робіт, звіти матеріально-відповідальних осіб, які формуються на основі даних лімітно-забірних карток, накладних-вимог на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів - джерело інформації для складан-ня нагромаджувальних відомостей (реєстрів), які використовуються для форму-вання відомостей №10, 11, а потім журналу-ордеру №10, 10/1. Облікові реєстри ведуться в розрізі об`єктів і матеріально-відповідальних осіб.

При перевірці первинних документів крім арифметичної правильності підрахунків і існування необхідних віз, завжди перевіряється відповідність їх оформлення стандартам, положенням, інструкціям.

Для з`ясування суті та реальності операцій, відображених в первинних документах здійснюється ряд ревізійних процедур:

1. Вивчення кожної фінансово-господарської операції по суті з метою встановлення законності і доцільності.

2. Порівняння первинних документів з обліковими записами.

3. Визначення достовірності і правильності оформлення документів.

4. Логічна оцінка даних, які знаходяться в документах.

5. Зустрічна звірка документів ревізійної одиниці з документами, які знаходяться в сторонніх організаціях (або інших підрозділах цієї організації).

6. Контрольне вимірювання виконаних робіт.

7. Інвентаризація ТМЦ, грошових коштів і рахунків.

8. Контрольний запуск сировини у виробництво.

9. Перевірка достовірності операцій за місцями їх здійснення.

З них в обов`язковому порядку здійснюється: вивчення кожної фінансової операції по суті з метою встановлення її законності і доцільності, звірка первин-них документів з обліковими записами, визначення достовірності і правильності оформлення документів, логічна оцінка відомостей, які знаходяться в документах. Якщо ці прийоми формують думку аудитора про можливі помилки або приписки в перевірених документах, аудитор може здійснити:


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.


Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат