Зворотний зв'язок

Аудит господарських операцій в умовах функціонування АРМ бухгалтера

2. Журнал-ордер №2 (по Кт) і відомість №2 (по Дт) рахунку 51 “Розрахунковий рахунок”;

3. Журнал-ордер №3 (по Кт) і відомість №3 (по Дт) рахунку 55 “Спеціальні рахунки в банку”, 56 “Інші грошові кошти”;

4. Журнал-ордер №4 (по Дт) і відомість №4 (по Кт) рахунків 90 “Короткострокові кредити банку”, 92 “Довгострокові кредити банку”;

5. Журнал-ордер №5 (по Кт) і відомість №5 (по Дт) рахунку 14 “Переоцінка товаро-матеріальних цінностей (ТМЦ)” (різниця в цінах);

6. Журнал-ордер №6 (по Кт) і відомість №6 (по Дт) рахунку 60 “Розрахунки з постачальниками і підрядчиками”, 61 “Розрахунки по авансах”;

7. Журнал-ордер №7 (по Дт і Кт) рахунку 71 “Розрахунки з підзвітними особами”;

8. Журнал-ордер №8 і відомість №8 по рахунках: 68 “Розрахунки з бюджетом”, 72 “Розрахунки по відшкодуванню матеріальних збитків”, 76 “Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами”, 77 “Внутрішньовідомчі розрахунки по перерозподілу оборотних коштів і прибутку”, 78 “Внутрішньовідомчі розрахун-ки по поточних операціях”;

9. Журнал-ордер (по Кт) і відомість №9 (по Дт) рахунку 09 “Тварини на вирощуванні та відгодівлі”, 79 “Внутрішньогосподарські розрахунки”;

10. Журнал-ордер №10/1 (по Кт) рахунків: 03 “Ремонт основних засобів”, 05 “Матеріали”, 06 “Паливо”, 07 “Будівельні матеріали та обладнання до встановлення”, 08 “Запасні частини”, 12 “Малоцінні та швидкозношувальні предмети”, 20 “Основне виробництво”, 21 “Напівфабрикати власного виробництва”, 23 “Допоміжне виробництво”, 24 “Витрати на утримання і експлуатацію машин і обладнання”, 25 “Загальновиробничі витрати”, 26 “За-гальногосподарські витрати”, 28 “Брак у виробництві”, 29 “Обслуговуючі виробництва та господарства”, 30 “Некапітальні роботи”, 31 “Витрати майбутніх періодів”, 69 “Розрахунки по страхуванню”, 70 “Розрахунки по оплаті праці”, 84 “Нестачі і псування цінностей”, 86 “Амортизаційний фонд”, 89 “Резерви майбутніх платежів”;

11. Журнал-ордер №11 і відомість №11 по рахунках: 40 “Готова продукція”, 43 “Позавиробничі витрати”, 45 “Товари відвантажені, виконані роботи та послуги”, 46 “Реалізація”, 62 “Розрахунки з покупцями і замовниками”;

12. Журнал-ордер №12 і відомість №12 по рахунку 87 “Фонди економічного стимулювання”;

13. Журнал-ордер №13 (по Кт) і відомість №13 (по Дт) рахунків 01 “Основні засоби”, 02 “Знос основних засобів”, 85 “Статутний фонд”;

14. Журнал-ордер №14 і відомість №14 по рахунку 84 “Нестача і псування цінностей”;

15. Журнал-ордер №15 (по Кт) рахунку 81 “Використання прибутку”, “Використання позичкових коштів”, 83 “Доходи майбутніх періодів”, 80 “Прибутки і збитки”;

16. Журнал-ордер №16 і відомість №16 по рахунку 33 “Капітальні вкладення”, 35 “Формування основного стада”, 93 “Фінансування капітальних вкладень”;

17. Журнал-ордер №17 (по Кт) і відомість №17 (по Дт) рахунку 14 “Переоцінка ТМЦ “(дооцінка);

18. Відомість №12 по рахунках 23 “Допоміжне виробництво”, 24 “Витрати на утримання машин і обладнання”, 25 “Загальновиробничі витрати”;

19. Відомість №15 (по Дт) рахунку 26 “Загальногосподарські витрати”;

20. Відомість №16 (по Дт) рахунку 46 “Реалізація”;

21. Відомість №10 по рахунках: 05 “Матеріали”, 07 “Будівельні матеріали та обладнання до встановлення”, 12 “Малоцінні та швидкозношувальні предмети”.


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.


Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат